Ring 02323

Kundesenteret er tilgjengelig
24 timer i døgnet, hele året.

Ring 02323 Nettbestilling

Velkommen som sjåfør!

Oslo Taxi ønsker å være landets beste taxisentral. Derfor må våre nye sjåfører lære å yte topp service og de skal kjenne kjøreområdet svært godt.

For å kjøre drosje generelt må du ha politiets kjøreseddel og gyldig førerkort.

Krav for å få kjøreseddel

 • Søkeren må være fylt 20 år og ha tilfredsstillende vandel
 • For utenlandske statsborgere kreves det i tillegg 4 års botid i Norge før kjøreseddel kan utstedes. Yrkestransportloven § 37 c fastsetter noen unntak fra dette
 • Bestått «Kjennskapsprøven for Oslo og Akershus». Denne prøven kan du ta hos Taxiskolen AS (på Helsfyr i Oslo)

Når prøven er bestått kan du søke politiet om å få politiets kjøreseddel. www.politiet.no For å kjøre drosje i Oslo Taxi må du i tillegg være presentabel, vennlig og serviceinnstilt. Vi krever at du snakker norsk dagligtale og behersker norsk skriftlig.

Krav til sjåfører i Oslo Taxi:

1. Registrering av søker i resepsjonen, Trondheimsveien 100, 4.etg.

Søkere må medbringe dokumentasjon på at de behersker norsk språk godt. Søkere med Skandinavisk morsmål/førstespråk må dokumentere dette med vitnemål fra gjennomført grunnskole eller må kunne dokumentere språkkunnskapene på annen måte.

For søkere som ikke kan dokumentere Skandinavisk morsmål/førstespråk må språkkunnskapene dokumentere på en av følgende måter:

Følgende er godkjent dokumentasjon/vitnemål:

 • Universitets- eller høgskoleutdanning i Norge (norskspråklig)
 • VK1 med minimum norskkarakter 3, muntlig og skriftlig (der 6 er best), samt framvist vitnemål fra grunnskolen
 • Folkeuniversitet/Universitetet i Bergen: ”Test i Norsk – høyere nivå”/norskprøve 3 (også kalt «Bergenstesten»), med karakteren «Bestått»
 • Folkeuniversitetet/Universitetet i Bergen ”Språkprøven i norsk for voksne innvandrere” med karakteren ”bestått” i både skriftlig og muntlig. (før juni 1999: ”Test i norsk for fremmedspråklige - mellomnivå”, også kalt ”Mellomnivåtesten” med minimum 240 poeng).
 • Universitetets norskkurs for fremmedspråklige, trinn 3, med minimum 2,8 i karakter (der 1 er best)
 • VOX - Norskprøve nivå B1 (tidligere Norskprøve 3) med karakter "bestått"
 • Taxiskolen AS sin språktest tilrettelagt for Oslo Taxi, med karakteren "bestått"

For søkere som ikke innehar godkjent dokumentasjon/vitnemål må det gjennomføres en egen språktest. Dokumentasjon på bestått språktest må foreligge før søkeren kan gå videre til trinn 2 - Intervju.

Språktest kan avlegges følgende steder:

 • «Bergenstesten», kontaktinformasjon: www.norsktester.no
 • «Norskprøve nivå B1», kontaktinformasjon: www.vox.no.
 • Påmelding til språktest hos Taxiskolen AS, kun ved personlig fremmøte. Kontaktinformasjon: www.taxiskolen.n

Søker må møte i resepsjonen mellom 08.00 og 15.00, mandag til fredag.

2. Intervju

Vi intervjuer alle som vil bli sjåfør i Oslo Taxi. Tiden for intervjuet avtales i resepsjonen. Søkere som ikke går videre etter intervju får avbrutt søkeprosess. Søkere som går videre fortsetter på punkt 3. Alle prøver må bestås for å få Oslo Taxis ID-kort.

3. Lokal kjennskapsprøve for Oslo Taxi

Påmelding ved personlig fremmøte hos Oslo Taxi AS i Trondheimsveien 100, 4 etg.

Ta med: Politiets kjøreseddel og førerkort.

Avholdes: Tirsdager fra kl.11:00—13:00. BINDENDE PÅMELDING.

Kjennskapsprøven koster 500,-. Hvis man må forsøke flere ganger for å bestå, koster 2.prøve kr 600,- og 3. prøve kr: 700,-.

Etter tredje forsøk, som ikke bestås får man ett års karantene før neste prøve kan tas.

4. Kjøretest

Påmelding ved personlig fremmøte hos Oslo Taxi AS i Trondheimsveien 100, 4. etg.

Ta med: Førerkort.

Kjøretesten kan først gjennomføres etter bestått lokal kjennskapsprøve for Oslo Taxi.

Kjøretesten koster kr: 550,- (ved stryk/ikke møtt kr.550,-)

Neste kjøretest avholdes:

5. Taxikurs

Taxikurset går over 2 uker:

Uke 1 – kurs på kveldstid mandag - torsdag. (kl. 16.00-21.00)

Uke 2 – kurs på kveldstid mandag – onsdag (kl.16.00-21.00), eksamen torsdag på dagtid, uteksaminering fredag på dagtid.

Bestått eksamen kun gyldig i 3 mnd. (du må ut i trafikk innen 3 mnd)

Eventuell delprøve kr. 700,-

For å kunne ta eksamen etter endt kurs, må du ha møtt på alle kurskveldene.

Pris for Taxikurset er kr: 3500,-. Påmelding ved personlig fremmøte

Hvis det viser seg at søker under utdanningsløpet ikke innfrir krav til adferd og språk, kan vi avslutte undervisningen uten at søker får ID-kort i Oslo Taxi.

Alle kurs betales kun med kort.

sjåføren

Tilbake
Del denne siden: